Remote điều khiển DS-19K00-Y

Remote điều khiển
Khoảng cách kết nối không dây (lên đến 800m trong môi trường lý tưởng)

329,000.00