Đầu thiết lập vân tay DHI-ASM102(V2)

.- Giao tiếp USB với máy tính.
– Không dùng nguồn phụ

2,884,000.00