Chuông báo động mở rộng DS-PMA-WBELL

Chuông báo động mở rộng
Khoảng cách kết nối không dây (lên đến 800m trong môi trường lý tưởng)

1,183,000.00