Chân đế cho camera speed dome ngoài trời

313,698.00