Cáp mạng DS-1LN6-UU

CAT6, dài 305m, tiết diện 0.565 mm
Đồng nguyên chất 99.95%, CM
Vỏ chống cháy

4,760,000.00