Cáp mạng DS-1LN6-UE-W

CAT6, dài 305m, tiết diện 0.53 mm
Đồng nguyên chất 99.95%, CM
Vỏ chống cháy

4,347,000.00