Balun HD-TVI

– Là thiết bị để kết nối một dòng tín hiệu cân bằng với một dòng tín hiệu không cân bằng.
– Đầu đổi tín hiệu Balun HD-TVI được ứng dụng trong điều kiện khi có sự chênh lệch tín hiệu truyền tải, chẳng hạn như vị trí dây tín hiệu camera về đầu ghi hình quá xa.
– Nhận tín hiệu truyền tải và khuếch đại tín hiệu để đảm bảo tín hiệu truyền về đầu ghi luôn ổn định, hạn chế nhiễu hoặc tín hiệu âm thanh, màu sắc không trung thực.

Danh mục: Từ khóa:

15,000.00