Tư vấn 24/7: 0918 44 1250 – Mr Hiếu

iVMS-4200

Phần Mềm Xem Camera Trên Di Động (IPhone/IPAD Hoặc Android)

Để tải phần mềm xem camera trên iPhone (vào App Store), hoặc trên điện thoại có hệ điều hành Android (vào CH Play) tìm kiếm phần mềm “iVMS-4500”.

Hổ trợ 24/7: 0913 00 3139 – Mr Khánh

Guarding Expert

Guarding Expert (Windows)

(NEW!)

Phần Mềm Xem Camera Trên Di Động (IPhone/IPAD Hoặc Android)

Để tải phần mềm xem camera trên iPhone (vào App Store), hoặc trên điện thoại có hệ điều hành Android (vào CH Play) tìm kiếm phần mềm “iVMS-4500”.