HOLACO- Hướng dẫn NAT PORT Camera Modem Gpon FPTelecom

HOLACO- Hướng dẫn NAT PORT Camera Modem Gpon FPTelecom

I. CÀI ĐẶT

Xác định địa chỉ IP và port của đầu ghi hình hoặc camera ip

Sau khi đã xác định xong port và địa chỉ IP của camera các bạn vào mục Application ->  Port Forwarding sẽ hiện ra giao diện như sau:

WAN PORT , LAN PORT ta điền giống như nhau. Ở đây đầu của mình có 3 Port là 7777, 8888, 5800 mình sẽ NAT lần lượt 3 lần mỗi lần 1 port. Đầu tiên mình NAT PORT 8888. Các bạn làm tương tự với 2 cái port sau nhé. Địa chỉ IP vẫn là địa chỉ IP cũ

Lưu ý: Các bạn phải tích vào ô Enable Mapping nhé. Ô này rất quan trọng nếu không tích vào thì xem như quá trình NAT chưa hoàn tất.

II. KIỂM TRA OPEN PORT

Vào http://ping.eu/port-chk/ để kiểm tra việc mở port có thành công hay không.
  • Kiểm tra mở port thành công
  • Kiểm tra mở port thất bại
  • Kiểm tra mở port thất bại, kiểm tra lại các bước trên

Leave a Comment

Your email address will not be published.