HOLACO-Hướng dẫn mở port trên modem cáp quang Viettel F608/600w

HOLACO-Hướng dẫn mở port trên modem cáp quang Viettel F608600w

Bước 1: Đăng nhập modem cáp quang của viettel F600w

Đăng nhập vào modem wifi của VietTelLink: 192.168.1.1

User và password tùy người sử dụng còn đối với F608 thì mặc định là
USER:admin
PASSWORD: admin

Hướng dẫn mở port trên modem cáp quang Viettel F608/600w

hoặc Bạn Đăng nhập

USER:  admin

PASSWORD: (S/N) – Seri Numbers

Hướng dẫn mở port trên modem cáp quang Viettel F608/600w

Bước 2 – Tắt firewall cho F600w

Để đảm bảo lưu lượng upload tốt, các bạn nên tắt firewall, nếu một số bạn còn dùng để bảo mật thì có thể chọn các mức khác nhau.

Bước 3 – Nat port cho F600W

Note: 

Làm lại các bước tương tự cho các port khác.

Check xem port đã được mở chưa?

Đơn giản nhất chúng ta vào trang ping.eu

Leave a Comment

Your email address will not be published.