HOLACO-Hướng dẫn mở Port camera Nat Modem Draytek

HOLACO-Hướng dẫn mở Port camera Nat Modem Draytek

I. CÀI ĐẶT

Truy cập vào địa chỉ 192.168.1.1 giao diện hiện lên như sau:

Nhập Username Password mặc định của modem là admin. Nếu bạn không biết mật khẩu này thì liên hệ bên cung cấp dịch vụ mạng họ sẽ cung cấp lại tài khoản và pass cho bạn.

Sau khi đăng nhập được vào Modem chúng talafm như sau:

1, Vào Mục NAT

2, Chọn -> Open Port

3, Nhấp vào số để cài 1. đặt. Sau khi nhấp vào đó sẽ hiện ra giao diện NAT Port chúng ta thêm Port như sau:

1, Điền địa chỉ IP đầu ghi hình nhà bạn. Địa chỉ IP đầu ghi hình nhà mình 192.168.1.150

2, Mục Protocol các bạn chọn hết là TCP

3, Start PortEnd Port các bạn điền giống nhau. Camera nhà mình có 3 Port mình điền 3 dòng.

– 80 Port hppt

– 34567 truy cập trên máy tính

– 34599 truy cập trên điện thoại

4, Nhấn OK để kết thúc

II. KIỂM TRA OPEN PORT

Vào http://ping.eu/port-chk/ để kiểm tra việc mở port có thành công hay không
Nếu không thành công, bạn kiểm tra lại các bước trên
  • Kiểm tra mở port thành công
  • Kiểm tra mở port thất bại
  • Kiểm tra mở port thất bại, kiểm tra lại các bước trên

Leave a Comment

Your email address will not be published.